Preot Georgică Porfir

Preoți slujitori Ianuarie 20, 2013 

 

 

 

 

Curriculum Vitae

Europass

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Porfir Georgica

Adresa(e)

 Iasi (România)

Mobil

0740352004

 

E-mail(uri)

george1981ok@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

română

Data naşterii

18/02/1981

Sex

Bărbătesc

 

 

Loc de muncă vizat / Domeniu ocupaţional

Preot

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

11/05/2010 →

Funcţia sau postul ocupat

Preot Paroh Parohia "Sfanta Cuvioasa Parascheva" Poiana de Sus, comuna Tibana, protopopiatul Iasi III

Activităţi si responsabilităţi principale

in conformitate cu prevederile "Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane".

Numele şi adresa angajatorului

Mitropolia Moldovei si Bucovinei

Bd. Stefan cel Mare si Sfant 16, Iasi (România)

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

2006 - 2008

Calificarea/diploma obţinută

Diploma de master

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

Absolvent al ciclului de master, cu durata de 4 semestre, la specializarea Teologie Istorica si Practica, cu media examenului de disertatie 9.75 (noua si 75%).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (Facultatea de Teologie Ortodoxa "Dumitru Staniloae")

Iasi (România)

 

 

Perioada

2001 - 2005

Calificarea/diploma obţinută

Diploma de licenta

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

Absolvent al ciclului de licenta, cu durata de 4 ani, la specializarea Teologie Pastorala, cu media examenului de licenta 9.35 (noua si 35%).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (Facultatea de Teologie Ortodoxa "Dumitru Staniloae")

Iasi (Romania)

 

 

Perioada

2003 - 2005

Calificarea/diploma obţinută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

Absolvent al "Departamentului pentru pregatirea personalului didactic" - 15 iunie 2005. Certificatul serveste la incadrarea in invatamant, conform cu reglementarile legale in vigoare.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi (România)

 

 

Perioada

1996 - 2001

Calificarea/diploma obţinută

Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

Absolvent al ciclului liceal, cu durata de 5 ani, cu media examenului de bacalaureat 9.88 (noua si 88%).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Seminarul Teologic Liceal "Veniamin Costachi"

Manastirea Neamt, judetul Neamt (România)

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba maternă

Română

 

 

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

Franceză

 

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

Engleză

 

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

 

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint);

 

 

Permis de conducere

B

 

Data hirotonire: 2010-05-11T00:00